2021, het jaar van de warmtetransitievisies

2021, het jaar van de warmtetransitievisies

 

 

 

 

2021, het jaar van de warmtetransitievisies

Eind dit jaar moeten alle gemeente een warmtetransitievisie vastgesteld hebben. Dit betekend dat de gemeente besluit wie er tussen nu en 2050 op welk moment van het gas af gaat en welke techniek daarvoor in de plaats komt. Alternatieven kunnen zijn een centraal of decentraal warmtenet, all-electric (warmtepomp of ander technieken) of groen gas. De komende maanden zal er dus vaak gesproken worden over dit onderwerp. Als NMFF staan we in nauw contact met alle gemeenten en ondersteunen hun bij dit proces. Als u niet wilt wachten totdat de gemeente heeft besloten wat voor u het beste alternatief is kunt u ook zelf actie ondernemen. Heeft u daarbij hulp nodig? Neem contact op met de Natuur en Milieufederatie en we helpen u daarbij.