Bedrijfskring Lelystad werkt aan Circulair Flevoland

Bedrijfskring Lelystad werkt aan Circulair Flevoland

 

 

 

 

Bedrijfskring Lelystad werkt aan Circulair Flevoland

Februari is themamaand ‘Duurzaam Ondernemen’. Met Sandra Kamp van Bedrijfskring Lelystad verkennen we de mogelijkheden. De ondernemersvereniging met zo’n 300 leden komt op voor de belangen van ondernemers, wisselt informatie uit en zorgt voor een actief netwerk. Sandra vertelt hoe er in Lelystad aan Circulair Flevoland gewerkt wordt.

Sandra: “Naast dat individuele bedrijven actief zijn met verduurzaming en circulaire ketens zien wij kansen op de bedrijventerreinen. Vaak is de afvalverwerking niet centraal geregeld en rijden er verschillende verwerkers met half gevulde vrachtwagens rond, dit kan efficiënter en duurzamer op een centrale manier geregeld worden op bedrijventerreinen. Ook is er vaak genoeg ruimte voor vergroeninghet planten van bomen en bijvoorbeeld waterberging. Het uitwisselen van warmtestromen is echt laaghangend fruit in sommige gevallen en een goed voorbeeld van het omzetten van reststromen in hernieuwde grondstoffen.” De NMFF houdt de Lelystadse bedrijven in de gaten en ondersteunt waar mogelijk om samen richting 1 circulair Flevoland te komen.