Betonoverslag Blocq van Kuffeler 

Betonoverslag Blocq van Kuffeler 

 

 

 

 

Betonoverslag Blocq van Kuffeler 

De gemeenteraad van Almere heeft besloten dat het plan voor een betonoverslag aan de Silokade bij de Blocq van Kuffeler niet m.e.r.-plichtig is, ook zou er geen natuurvergunning nodig zijnDit besluit ligt nog niet ter inzage, zodra het besluit gepubliceerd is in de staatscourant is het mogelijk om hierop een zienswijze in te dienen. Bewonersorganisaties en de Vogel- en Natuurwacht hebben in november een brandbrief aan de Almeerse gemeenteraad gestuurd en ook het college van Gedeputeerde Staten heeft na vragen van GroenLinks aangegeven ‘niet gelukkig’ te zijn met dit plan.  

De Natuur- en Milieufederatie Flevoland houdt dit dossier in de gaten: de Blocq van Kuffeler ligt tussen verschillende natuurgebieden zowel binnen- als buitendijksook het is nog niet duidelijk welk effect de overslaghaven heeft op het Nationaal Park Nieuw Land wat nog in ontwikkeling is.