Laat jouw stem horen!

Laat jouw stem horen

Laat jouw stem horen

Het kabinet dat Nederland gaat kiezen, bepaalt grotendeels of we de klimaatdoelen van Parijs gaan halen. En dus ook de koers voor natuur, onze leefomgeving en een economie die meer rekening houdt met het verminderen van de opwarming van de aarde. Het nieuwe kabinet gaat beslissingen nemen over de wijze waarop we reizen, eten en wonen de komende jaren. Ook voor Flevoland. Ik hoop dat de komende 4 jaar een positieve omslag betekenen voor mens, dier en klimaat. Een mooie verkiezingsdag gewenst.