Aquadrama, Nederlandse wateren van slechte kwaliteit

14 november 2023

Aquadrama, Nederlandse wateren van slechte kwaliteit

Onderzoek van verschillende milieuorganisaties, waterschappen en vrijwilligers, heeft uitgewezen dat het slecht gesteld is met de Nederlandse waterkwaliteit. Het onderzoek: “vang de watermonsters”, is uitgevoerd met behulp van een burgernetwerk, dat van verscheidenen natuur- en recreatiewateren onderzoek monsters heeft afgenomen. Gebleken is dat 80% van de onderzochte wateren te veel gewasbeschermingsmiddelen bevat. Deze gewasbeschermingsmiddelen spoelen uit naar de omliggende wateren. Ook in Flevoland is meegewerkt aan het onderzoek. Hieruit is gebleken dat een aantal wateren best goed scoren, maar dat er ook wateren zijn waarvan de staat zorgwekkender is. Directeur Vera Dam was bij Omroep Flevoland te gast om te vertellen over de bevindgingen van dit onderzoek. Ook vertelt ze wat voor impact de slechte waterkwaliteit heeft op de natuur, maar ook op de mens.