Nieuw coalitieakkoord geeft zorgen over een gezonde leefomgeving

22 mei 2024

Nieuw coalitieakkoord geeft zorgen over een gezonde leefomgeving 

Na maandenlang overleg is het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. De nieuwe coalitie brengt natuur en klimaatoplossingen niet sneller dichterbij, maar zwakt ze juist af. Zo komt er een streep door de verplichte invoering van de warmtepomp vanaf 2026 en de saldering zonnestroom stopt. NMFF zet vragen bij het behalen van de klimaatdoelen.   

Ook vraagt de NMFF zich af of de doelen voor schone lucht, schoon water, voldoende drinkwater en een gezonde leefomgeving worden behaald. Er worden vooral versoepelingen aangekondigd, terwijl de natuur niet wacht, op niemand. Hierdoor worden onze burgers en onze natuur aan hun lot overgelaten. De steeds hoger wordende rekening schuift zo door naar de toekomst.  

Ook onze boeren krijgen met de aangekondigde politiek van nieuwe geitenpaadjes – en het opnieuw opzoeken van de randen van de wet – onvoldoende toekomstperspectief waar zoveel behoefte aan is. 

NMFF kijkt positief naar de genoemde urgentie voor een nieuwe OV-spoorverbinding tussen Lelystad en Groningen, de Lelylijn. Dit draagt bij aan een provincie die zowel naar het zuiden, oosten als naar het noorden goed ontsloten wordt voor openbaar vervoer. Zeker gezien de toekomstige extra woningbouw in Flevoland.  

Ons land staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat, energie en natuur. Juist daarom is beleid en betrouwbaar bestuur dat meerdere jaren wordt doorgezet zo hard nodig voor de toekomst van Nederland. De opgaven op het gebied van klimaatverandering en natuurherstel blijven onverminderd bestaan.  

Wij blijven ons daar samen met duizenden vrijwilligersorganisaties in de provincies hard voor maken. We bieden aan de nieuwe coalitie een helpende hand om te komen tot oplossingen die wél leiden tot een gezonde en duurzame leefomgeving.