Vera Dam inspecteert agrarische natuur met Boer en Natuur Flevoland

22 augustus 2023

Vera Dam inspecteert agrarische natuur met Boer en Natuur Flevoland

Directeur Vera Dam is door Boer en Natuur Flevoland uitgenodigd om met de schouwcommissie, bij agrariërs te gaan schouwen. Tezamen met de schouwcommissie is Vera Dam langs gegaan bij agrariërs, om te controleren of een goeie invulling wordt gegeven aan onder andere de stroken langs de akkerranden, de bloemblokken en de wintervoedselveldjes. Agrariërs krijgen subsidie van de overheid voor het creëren van agrarische natuur. Dit heeft positieve gevolgen vogels en insecten. Vera Dam is bij Omroep Flevoland langs gegaan, om te vertellen over haar deelneming aan de schouwsessie en haar bevindingen.