”Wij zorgen ervoor dat de vergroeningsgedachte tussen de oren van zoveel mogelijk Almeerders komt. Alleen daarmee realiseer je een versnelde energietransitie’’

‘’Wij zorgen ervoor dat de vergroeningsgedachte tussen de oren van zoveel mogelijk Almeerders komt. Alleen daarmee realiseer je een versnelde energietransitie’’

Sinds 2018 is Almeerse Wind lidorganisatie van de Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF). Almeerse Wind produceert eigen groene stroom via windenergie. John van Diepen is voorzitter van deze Almeerse energiecoöperatie. John: ‘’Iedereen kan lid worden. Hoe meer lokale leden, hoe groter de kans voor draagvlak voor grootschalige ontwikkeling in de regio. Dit komt weer ten goede van een gezond klimaat, milieu en lokaal duurzame economie. Wij willen ons eigen stroomgebruik namelijk vergroenen en minder afhankelijk worden van andere energieproducenten en -leveranciers. Daarom wekken wij onze energie lokaal op!’’.

Waarom zijn jullie lid van de NMFF?
In juli 2018 werd Almeerse Wind lid van de NMFF, met als doel meer samenwerkingsverbanden en contacten te kunnen leggen binnen de groene sector. John: ‘’De inhoudelijke kennis over de energietransitie en het faciliteren van samenwerkingsverbanden door NMFF vinden wij erg prettig. Zo ook de ondersteuning die we hierbij vanuit NMFF krijgen bij de tender voor een zonnepark met 20 hectare grond. Hier zijn we voor ingeschreven als enige partij met 100% burgerparticipatie. Dit betekent dat burgers zelf voor een percentage eigenaar worden van dit project’’.

Welke bijdrage leveren jullie aan een mooi en duurzaam Flevoland?
Dat Almeerse Wind een duurzame partij is, is wel duidelijk. Het zit immers in de naam. Maar hoe draag je dit nu als organisatie ook actief  uit in de promotionele activiteiten? John: “Wij zorgen ervoor dat de vergroeningsgedachte tussen de oren van zoveel mogelijk Almeerders komt. Alleen daarmee realiseer je een versnelde energietransitie’’.

‘’De inhoudelijke en politieke kennis die de NMFF heeft over de energietransitie is waardevol en helpt ons bij het verder vormgeven van inhoudelijke trajecten’’

De energietransitie, wat betekent dat nu?
John: ‘’De overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame (groene) energie kennen we nu al vanuit zon, wind, biomassa en water. Het doel van de transitie is om een geheel duurzame energievoorziening te hebben in 2050 in Nederland, die dan voor 100% bestaat uit groene energie. Deze afspraken zijn ook weer vastgelegd in het Energieakkoord.

Hoe vertaalt Almeerse Wind dit?
John licht toe: ‘’Word je lid, dan betaal je € 10,- lidmaatschap en word je mede-eigenaar van het windpark. Dus de leden zijn eigenaar van de windparken. En als er winst wordt behaald, dan bepalen de leden zelf wat er gebeurt met deze winst aan verdere investeringen. Ieder lid heeft namelijk een stem. Zo behouden we de energieproductie en -afname niet alleen in de regio, maar houd je ook de regie over de ontwikkelingen op lokaal niveau’’.

Hoe ontwikkelt zich dat?
‘’Het moet echt bij de burgers vandaan komen. We proberen ons in te zetten dat zij overstappen op lokale groene stroom”, aldus John. John: ‘’Dergelijke campagnes zijn kostbaar. De NMFF kan ons hierbij helpen via een bewustwordingscampagne.  Vaak is het ook onwetendheid en zien bewoners de nut en noodzaak niet. Jammer, want die is er zeker’’ geeft hij aan. Via het Energieloket Flevoland, een dienst van NMFF, kunnen bewoners hierover goed geïnformeerd worden.

Wil je meer weten over groene energie en de initiatieven van Almeerse Wind?