Duurzaam ondernemen: Flevolandse ondernemer vertelt

Duurzaam ondernemen: Flevolandse ondernemer vertelt

 

Woonplaats: Biddinghuizen 

Bouwjaar:  1973 

Voorlopig energielabel: D 

Energiescan:  n.v.t. 

Maatregelen:  co-vergistingsinstallatie 

 Natuurlijk ondersteunt het Energieloket Flevoland veel particulieren in hun zoektocht naar duurzamer wonen. De kostenbesparing die dat met zich meebrengt, stoppen we ook niet onder stoelen of banken.  

Toch zijn wij er ook voor ondernemers. Natuurlijk voor onafhankelijk advies over energiebesparing en duurzame energieopwekking, want ook ZZP’ers en MKB’ers kunnen aan de slag met energiemaatregelen die direct energiewinst opleveren, zoals LED-verlichting, slimme bespaartips en zonnepanelen. Aanvullend daarop zijn er ook al een aantal proefdagen geweest waarin Energie Expertisecentrum Flevoland aansloot bij onze loketten om ondernemers en VVE’s te adviseren en informeren over de mogelijkheden.  

De vraag is natuurlijk: wat kunnen ondernemers nou doen en waarin kunnen ze geholpen worden?  

Een van de businesscases is die van Wim Kuster, directeur van Biogas Plus. Omdat een duurzaam biogasproject complex is, ligt financiering via reguliere wegen wat lastigDaarom klopte de directeur voor ondersteuning aan bij St. DE-on (Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland). Samen met  de ondernemersfamilie Touw uit Biddinghuizen wilde Biogas Plus nieuw leven blazen in de biogasinstallatie de Torenhoeve die organische reststromen omzet in elektriciteit en warmte. Er is een nieuwe co-vergistingsinstallatie geïnstalleerd die organische reststromen vergist. Het daarmee geproduceerde biogas wordt vervolgens in drie WKK’s (warmtekrachtkoppelingsinstallatie) omgezet in duurzame elektriciteit en warmte. De elektriciteit wordt direct aan het net geleverd en de warmte wordt gebruikt om de installatie te laten werken en om de kassen van het naastgelegen tuinbouwbedrijf te verwarmen. 

‘De adviseurs begrijpen de business en dat is als ondernemer erg prettig. De vragen die worden gesteld, snijden hout. Dat maakt de discussie alleen maar zinvoller, zegt Wim Kuster over het adviestraject. “Stichting DE-on heeft De Torenhoeve Biogas zeer geholpen bij het financieren van de uitbreiding van de biogasinstallatie. Een achtergestelde lening kan bij dit soort projecten het verschil maken tussen een project of geen project. 

Meer weten? Neem contact op met het Energieloket Flevoland.