Duurzame communities

Duurzame communities

Een duurzaamheidscommunity is voor NMFF een instrument om kennis over duurzaamheid te ontsluiten, lokale duurzame initiatieven zichtbaar te maken en te activeren. Dit vanuit de filosofie dat de kracht van de regio zit in de mensen die er wonen en werken. Achterliggende motivatie voor NMFF voor dit model is een terugtrekkende overheid die een nieuwe rol zoekt, het bedrijfsleven dat zich actiever op duurzaamheid manifesteert en een energieke samenleving in wording.

Resultaten:

  • doorontwikkeling duurzaamheidsknooppunten tot adequate makelaar en schakelaar tussen initiatieven, ondernemers, overheden
  • uitvoering van de jaarlijkse maandkalender met 12 thema’s
  • maandelijks een campagne gekoppeld aan thema
  • organisatie van festivals, zoals Dag van de Duurzaamheid

Doelgroepen:
De communities richten zich op burgers, burgerinitiatieven, bedrijven (MKB), gemeenten, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties.

Partners:
Gemeenten, lokale ondernemers, lidorganisaties en burgerinititiatieven

 

Contactpersoon