Flevoland; ruimte voor de Toekomst

Flevoland; ruimte voor de Toekomst

In het provinciale coalitie-akkoord “Flevoland; ruimte voor de Toekomst” wordt de ambitie geuit om in 2030 grondstoffenleverancier te zijn voor de circulaire economie, met als dragers groene grondstoffen, gebruikte materialen en het geven van het goede voorbeeld als provincie. Zo heeft de provincie Flevoland zich voorgenomen om in 2050 de economie volledig circulair te maken. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman heeft al een oproep gedaan aan overheden om in ieder geval te streven naar 10% circulair inkopen in 2023. Met onze campagne Circulaire Challenges hebben wij hier in de afgelopen 2 maanden aan kunnen bijdragen, voor en door Flevolanders. Er hebben bijna 150 inwoners aan meegedaan waarvan ongeveer 20% lokale Flevolandse bedrijven waren. Samen hebben zij 402 kilogram grondstoffen bespaard en terug de keten in geholpen. Al alle Flevolanders deze kleine stappen zouden zetten dan zijn dit 100.000 volle containers aan grondstoffen. En zo gaan we samen op weg naar een duurzaam Flevoland!