Flevolandse invulling van de participatiewaaier

Flevolandse invulling van de participatiewaaier

 

 

 

 

Flevolandse invulling van participatiewaaier energie-opwek
De Natuur en Milieufederatie Flevoland onderzocht verschillende vormen van participatie bij grootschalige duurzame energie opwek. Hierbij is de Flevolandse participatiewaaier opgesteld. De participatiewaaier geeft overzicht van verschillende vormen van participatie voor bewoners en energiecoöperatie, waaronder kansen voor  financiële participatie in Flevoland.

De participatiewaaier is bedoeld als menukaart van mogelijke participatieopties. Deze waaier (zie afbeelding) is nu onderdeel van het Regionale Energiestrategie 1.0 die binnenkort door alle gemeenteraden, provinciale staten en algemene vergadering (waterschap) zal worden vastgesteld. Als NMFF zullen we er op toezien dat toekomstige energieprojecten zoveel mogelijk participatief opgezet worden. Bekijk hier het rapport incl. participatiewaaier.