Geüpdate zienswijze datacenters

Geüpdate zienswijze Datacenter

 

 

 

 

Geüpdate op 27 september 2022

Morgen bespreekt de provincie kaders voor het vestigen van nieuwe datacenters in Flevoland. De provincie wil redelijk strenge kaders stellen, maar laat de deur voor gemeenten open om deze provinciale kaders te omzeilen. De Natuur en Miliefederatie stuurde input naar Statenleden in aanloop naar het debat.

Over het algemeen doen de kaders die de Provincie wil stellen recht aan de impact die een datacenter heeft op de natuur, het landschap en de energievoorziening in een gebied. Er waren echter een aantal zaken die volgens de NMFF nog niet voldoende terugkwamen. Netcongestie door datacenters kan andere duurzame projecten kan vertragen. Dit kwam onvoldoende terug in het kaderdocument. Daarnaast willen wij dat de provincie streng is zijn op het lozen van koelwater. Dit koelwater kan negatieve effecten hebben op de natuur wanneer het looswater een hoge temperatuur heeft. Wij pleiten ervoor om dit toe te voegen. Ook moet een realistisch beeld worden toegevoegd over wat er kan worden gedaan met restwarmte van datacenters. Deze restwarmte is van lage temperatuur en er is veel nodig om deze bruikbaar te maken voor het verwarmen van woningen. Desondanks is restwarmte vaak een reden voor een gemeente om een datacenter te willen. Als laatste moet ver vooruit worden gekeken bij het vestigen van datacenters. Bodemdaling en voorziene wateroverlast in 2050 moeten sturend zijn.

Met deze kaders is de vestiging van nieuwe hyperscale datacenters in Flevoland voorlopig van de baan. Echter, gemeenten blijven verantwoordelijk voor de vestiging van datacenters tot 50 Megawatt. Dit is kleiner dan megagrote datacenters van 70 Megawatt of hoger, maar nog steeds fors. 50 Megawatt is nog steeds een vermogen wat genoeg is om te voorzien in het verbruik van tienduizenden huishoudens. Daarmee kunnen ook deze datacenters een grote impact hebben op de duurzame energiedoelen van Flevoland. NMFF ziet graag dat de gemeente het hier niet langer voor het zeggen hebben. In de input pleiten we ervoor dat de Provincie en het Rijk zich hard gaan maken om samen de meest geschikte locaties te identificeren en deze vast te liggen in een toekomstvisie, zoals de NOVI.

De Natuur en Milieufederatie Flevoland stuurde deze input naar verschillende Statenleden. We hopen dat de vestiging van datacenters in Flevoland hiermee zorgvuldiger zal gebeuren. We weten dat de Staten dit ook willen. Nu is het zaak te komen tot goede kaders.