Innovatietafel

Innovatietafel

Duurzaamheid doe je samen: we faciliteren, stimuleren en regisseren samenwerking met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Zo brengen wij ondernemers, inwoners, maatschappelijke partijen en overheden samen om te ondersteunen in het maken van duurzame keuzes.

De innovatietafel heeft als doel om een verkenning te doen binnen specifieke branches, die duurzaam ondernemen centraal hebben staan, met betrekking tot circulariteit en ketensamenwerking. Hierbij zijn de gemeente(n), provincie, regionale bedrijven aanwezig.

Rapporten zijn hier op te vragen.