De Fietsersbond staat voor duurzame en gezonde mobiliteit, dit zijn twee aspecten die aansluiten bij waar de NMFF zich hard voor maakt.”

De Fietsersbond staat voor duurzame en gezonde mobiliteit, dit zijn twee aspecten die aansluiten bij waar de NMFF zich hard voor maakt.''

”Ik weet het niet precies meer, maar ik ben al 25 jaar actief ik Flevoland voor de Fietsersbond en we waren toen al lid”, vertelt Frans van Schoot, woordvoerder van de Fietsersbond. ”Dus dat is al een enige tijd”, vult hij aan. 

Wat maakt het voor jullie interessant om lid te zijn?
Frans: ”Er is verwantschap met wat wij doen. De Fietsersbond staat voor duurzame en gezonde mobiliteit, dit zijn twee aspecten die aansluiten bij waar de NMFF zich hard voor maakt.”

Wat is jullie missie/welke doelstellingen streven jullie na in het kader van verduurzaming?
”In ieder geval meer en beter fietsen, is mijn persoonlijke missie, maar die hanteren we ook voor de Fietsersbond. Mensen op de fiets krijgen naar de supermarkt of ouders stimuleren hun kind(eren) met de fiets naar school te brengen behoren dan ook tot onze doelstellingen. Echt een stukje bewustwording onder mensen, dat fietsen een gezond alternatief is voor andere vervoersmiddelen”, geeft hij aan.

Hoe draagt de NMFF hieraan bij?
Frans: ”We gebruiken natuurlijk enkele van jullie faciliteiten. De fijne plek dicht bij het station gebruiken we bijvoorbeeld voor overleg. Maar ook trekken we samen in dingen op. Neem Plan Boom, met dit project zijn we ook met elkaar opgetrokken en daar zit ook weer een stukje winst in voor de fietser. Bomen zorgen weer voor demping van vervoerslichten, vermindering van wind en een mooie natuurbeleving. Dus de verbindende factor van de NMFF is echt een fijne toevoeging.”

 

”Er ligt wat ons betreft in het algemeen teveel focus op de ”laadpalen-cultuur”, hiermee verandert het straatbeeld namelijk niet. Er mag meer worden ingespeeld op bakfietsen en ander soort gezond vervoer, dit zou goed zijn voor mens en milieu”

Waar staan jullie als organisatie over 5 jaar en welke rol speelt de NMFF hierin?
”Wij zijn in Flevoland intern een beetje aan het verjongen, in het kader van een frisse nieuwe visie en andere ideeën. Iedereen is veel meer bewust van wat er gebeurt in de omgeving van mobiliteit en dat je niet alles maar met de auto moet doen. De Fietsersbond heeft hierin samen met de NMFF denk ik een gemeenschappelijk doel”, aldus Frans.

Welke bijdrage levert jullie organisatie aan een mooi en duurzaam Flevoland?
Frans: ”Wij hebben natuurlijk Plan Boom omarmt op onze manier en meegedacht en meegedaan aan het maken van een kaart.
We willen ook goede verbindingen voor fietsers in steden. Dan kun je denken aan stallingsplekken bij winkelcentra en stations, maar ook schuurtjes aan de voorkant van woningen bijvoorbeeld. Dit alles stimuleert mensen sneller om met de fiets gaan.”

Waar kan de NMFF nog meer aandacht aan besteden, zodat het lidmaatschap voor jullie nog waardevoller wordt?
”Wij zijn blij dat we bij jullie regelmatig mogen vergaderen met ons team en bestuur, hiervoor stellen jullie ruimte beschikbaar. Al is dit afgelopen jaar even een tijdje niet zo geweest natuurlijk. De NMFF zou wat ons betreft aandacht mogen besteden aan gezonde mobiliteit om brandstofmotoren uit de wereld te krijgen.
Er ligt wat ons betreft in het algemeen teveel focus op de ”laadpalen-cultuur”, hiermee verandert het straatbeeld namelijk niet. Er mag meer worden ingespeeld op bakfietsen en ander soort gezond vervoer, dit zou goed zijn voor mens en milieu”

Wil je meer weten over de Fietsersbond?