”Het bodemleven staat voorop. Als je zorgt voor een goed bodemleven krijg je ook een goede bodemstructuur.”

''Het bodemleven staat voorop. Als je zorgt voor een goed bodemleven krijg je ook een goede bodemstructuur.''

”Ongeveer 3 jaar is Stichting Wijnbouw Lelystad nu lid van de NMFF’’, vertelt Johan Rippen, woordvoerder van de Lelystadse wijnbouwerij. De lidorganisatie geeft hun missie en visie over waar zij zich hard voor maken, hun manier van wijnbouw en educatie én vertelt waarom een lidmaatschap bij de NMFF zo waardevol is. 

Welke doelstellingen streeft Stichting Wijnbouw Lelystad na?
Johan: ”Eigenlijk is onze hoofddoelstelling: educatie. Dus andere mensen leren hoe je bodembewerking en gewassen gezond en duurzaam kunt verbouwen. Denk bijvoorbeeld aan hoe je een vervuilde bodem kunt voorkomen en vermijden, om daarmee eigenlijk een CO2 vastleggende tak van landbouw te kunnen bewerkstelligen.”

Werkt dit ook door in het bodemleven?
”Het bodemleven staat voorop. Als je zorgt voor een goed bodemleven krijg je ook een goede bodemstructuur. En omdat je geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, krijg je geen uitspoelingen en emissies”, vertelt Johan.

Wat zijn jullie lange termijn plannen?
Johan: ”We zijn een tweede wijngaard begonnen aan de Elandweg, de eerste wijngaard ligt op de Groene Velden en die ligt daar al twintig jaar, die andere op de Elandweg op gronde van de Wageningen Universiteit. Daar kunnen we ook makkelijk onderzoek doen in samenwerking met de Universiteit. Samen bereiken we daarin mooie dingen rondom biodiversiteit en zeer natuur inclusief werken, bijvoorbeeld.”

Hoe doen jullie dit dan, het ontwikkelen van biodiversiteit?
”We zorgen voor veel variëteit in beplanting. Denk aan verschillende soorten bomen en struiken die weer diverse insecten aantrekken, maar ook zoogdieren. Zo hebben we zelfs een ”huis-haas” op de wijngaard. Je creëert zo eigenlijk een natuurlijke biotoop, een natuurwijngaard. We stimuleren de natuur de natuur te laten zijn”, rondt hij af.

Welke rol speelt de NMFF hierin?
Johan: ”Door samenwerkingen met bedrijven en een grotere lobbykracht te organiseren richting overheden en andere bedrijven, waar de NMFF ons in faciliteert, helpt dat ons een meer toekomstgericht concept van landbouw te creëren. Neem de asfaltfabriek in Lelystad, die een zeer nadelig effect heeft op de water en bodemkwaliteit.”

 

”We stimuleren de natuur de natuur te laten zijn”

Welke bijdrage leveren jullie aan een Mooi en Duurzaam Flevoland?
Johan: ”Doordat wij als hoofddoelstelling een overdrachts- en educatie voorbeeldfunctie hebben, gaan andere mensen dit ook steeds meer zien, die leren dat verhaal te kennen, door te vertalen en toe te passen. We verkopen bovendien producten zonder gif residuen, wat de gezondheid ten goede komt. Op die manier werkt het ook als een olievlek, er zijn namelijk steeds meerdere hobby en wijnboeren die bij ons komen voor educatieve doeleinden.”

Hoe kan de NMFF het lidmaatschap nog waardevoller maken?
”Het zou prettig zijn als we meer gewicht kunnen geven aan het stoppen van bijvoorbeeld de asfaltfabriek, zij recyclen gebruik asfalt. Dit is namelijk de boosdoener voor de eerder genoemde problematiek. Het zou fijn zijn als we via de NMFF een halt kunnen roepen hieraan, want dit moet zo niet doorgaan”, sluit Johan af.

Wil je meer weten over Stichting Wijnbouw Lelystad?