13 januari – Informatieavond Postcoderoosprojecten Noordoostpolder

4 januari 2016

De lokale duurzame energiecooperatie Energie Pioniers Noordoostpolder organiseert, in samenwerking met Natuur- en Milieufederatie Flevoland en NLD Energie, op woensdag 13 januari 2016 een informatieavond over het onderwerp “Postcoderoosprojecten in Noordoostpolder”.

Op 12 december 2015 sloot de internationale gemeenschap in Parijs een ambitieus mondiaal klimaatakkoord. Het doel: het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden aan het einde van deze eeuw. Om dat te bereiken zijn vergaande maatregelen nodig op bijna alle terreinen van ons dagelijks leven om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen.

De vraag dringt zich op: “Wat kunnen wij hier op lokaal niveau aan bijdragen?” Energie Pioniers Noordoostpolder wil deze vraag vanuit haar doelstellingen beantwoorden. Samen met inwoners, verenigingen en bedrijven in Noordoostpolder kunnen duurzame energie oplossingen worden gerealiseerd. Oplossingen die niet alleen de CO2-uitstoot tegen gaan maar ook bijdragen aan de versterking van de economische en sociale structuur van onze polder.
Over een van die oplossingen – de zg. postcoderoosprojecten –  willen we graag met u van gedachten wisselen. Dat doen we mede aan de hand van de inbreng van twee sprekers:

Dhr. Robert Atkins van Natuur en Milieufederatie Flevoland neemt ons mee in de gevolgen van het internationale klimaatakkoord van Parijs en de mogelijkheden van ons nationale Energieakkoord.
Dhr. Simon Visbeen is als accountant verbonden aan de koepelcoöperatie NLD Energie. Hij is financieel-juridisch specialist op het gebied van postcoderoosprojecten.

Vragen als wat is een postcoderoosproject, hoe organiseer je dat, wat levert het op voor deelnemers en voor ons dorp of onze wijk komen aan de orde en uiteraard gaan we nader in op al uw vragen op het gebied van duurzame energie.

Klik hier voor meer informatie.