15 februari – Expertmeeting Duurzaamheid en kansen

1 februari 2016

Op 15 februari vindt de expertmeeting  ‘Duurzaamheid: kansen voor onderwijs en ondernemers voor verbinding’ plaats in de winkel van DuurzaaminLelystad.nl aan het Stadhuisplein 51, te Lelystad.

Zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit het onderwijs in Lelystad komt de wens naar voren voor een betere onderlinge verbinding. De gemeente heeft dit opgenomen als speerpunt in de Kadernota Duurzaamheid. Een effectieve interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven versterkt immers het  innovatieve vermogen van de Lelystadse bedrijven.

Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft diverse ondernemers en betrokkenen uit het onderwijs uitgenodigd om vanuit hun professionele ervaring en achtergrond met ons mee te denken over kansen voor onderwijs en ondernemers voor verbinding op het thema duurzaamheid. Om hen te inspireren hebben wij een aantal deskundigen uitgenodigd die in de praktijk bezig zijn om deze verbinding te maken.

Wilt u meer informatie ontvangen over deze expertmeeting? Neem contact op met Kim Boerboom (0320 253505, k.boerboom@nmfflevoland.nl).