150.000 woningen op locaties met geluidsoverlast

150.000 woningen op locaties met geluidsoverlast

De Natuur en Milieufederaties van Noord- en Zuid-Holland presenteerde afgelopen zaterdag een onderzoek waaruit blijkt dat minimaal 150.000 ingetekende nieuwbouwwoningen op plaatsen komen te staan met te veel geluidsoverlast door luchtvaart. 

De Milieufederaties hebben gekeken naar de normen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor vliegtuiggeluid zijn vastgesteld. De WHO stelt dat wanneer deze normen worden overschreden er gezondheidsrisico’s ontstaan. Voor minimaal 150.000 huizen op 100 bouwlocaties is dit dus het geval. 

Ook in Flevoland gaat dit in de toekomst spelen. Er ligt een woningbouwopgave van minimaal 115.0000 huizen, vooral in Almere, Lelystad en Dronten. Ook hier ligt een vraagstuk. Is Lelystad Airport in te passen in deze woningbouwopgave. Zullen nieuwe inwoners van Flevoland hierdoor gezondheidsrisico’s gaan lopen? 

2022 is een belangrijk jaar voor de luchtvaart. Het kabinet komt met een ‘integrale afweging’. Deze moet zekerheid geven voor zowel luchtvaart als omwonenden. Ook de opening van Lelystad Airport hoort hierbij. 

Het gehele onderzoek kan je hier lezen.