16 april – Marker Wadden Café

26 maart 2015

Illustratie: Wim Dasselaar
Illustratie: Wim Dasselaar

Hier wordt gebouwd! de Marker Wadden
Belangstellenden worden uitgenodigd om mee te praten over Marker Wadden

Lelystad, 16 april 2015 – Op donderdag 16 april organiseren Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Flevoland het vijfde Marker Wadden Café. Voor deze bijeenkomst is iedereen die meer wil weten over het project Marker Wadden van harte welkom in de duurzaamheidswinkel aan het stadhuisplein van Lelystad. Het Marker Wadden Café begint om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur zijn afgelopen.

Dit keer geven wij u een kijkje in wat er tijdens de aanleg van de Marker Wadden gebeurt op het Markermeer. Voordat er met de uitvoering gestart kan worden moet er onderzoek gedaan worden naar de effecten die tijdens en na de aanleg van de Marker Wadden optreden. Dit kunnen bijvoorbeeld effecten zijn op de luchtkwaliteit, de volksgezondheid of op bijzondere planten en dieren. Deze effecten staan in een Milieueffectrapportage, dit rapport is voor iedereen, dus ook voor u beschikbaar. Tijdens dit Marker Wadden café vertelt Bert Flach van Rijkswaterstaat u meer over deze effecten, waar deze vandaan komen en wat u daar zelf van kan ervaren. De komende weken kan iedereen bij het Ministerie van Infrastructuur zijn of haar opmerkingen hierover geven.

Marker Wadden
Marken Wadden is een uniek project voor de aanleg van een serie natuureilanden in het Markermeer. Het ontwerp lost een deel van het slibprobleem op en verrijkt het Markermeer met natuurlijke oevers. Zo kan er weer een gezond evenwicht ontstaan waar dieren en planten in het Markermeer zich op een natuurlijke manier kunnen herstellen. Ook voor de economie zijn de Marker Wadden een belangrijke impuls. Zo nemen de recreatiemogelijkheden in het meer toe en is ‘bouwen met slib’ een innovatieve techniek ook elders in de wereld toepasbaar is. Het is de verwachting dat in 2016 wordt begonnen met de aanleg van het eerste eiland. Meer informatie over het project:
www.natuurmonumenten.nl/markerwadden en Facebook/markerwadden