17 april – NatuurCafe Lelystad, thema Beheerplan parken, Jan Meijerink

15 april 2015

Neem wat te drinken en wat lekkers mee voor bij de koffie/borrel, dan wordt het weer  een gezellige avond. Koffie en thee is aanwezig. Suggesties voor onderwerpen en zelf iets vertellen is zeer welkom.

Wat is het Lelystads natuurcafé? Het is een gezellige avond voor en door natuurliefhebbers. Het is vooral niet een avond alleen maar luisteren naar een lezinghouder. Er wordt per avond een thema gekozen. Als inleiding op het thema wordt iemand gevraagd wat te vertellen over het onderwerp. Dit zal iemand zijn die veel weet over het onderwerp en ook Lelystad goed kent. De toelichting zal niet langer dan een half uur duren en ook niet precies om 20.00u beginnen, maar zo rond 20.30 uur.

Dat was de gedachte die bij mij opkwam toen ik over de natuur in Lelystad nadacht. Uit de behoeftepeiling onder Lelystadse vrijwilligers van Landschapsbeheer Flevoland en op de jaarvergaderingen van de KNNV en IVN bleek er genoeg belangstelling te zijn om een start te maken met het Natuurcafé. Daarnaast hebben zowel KNNV en IVN toegezegd een kleine financiële bijdrage te willen leveren om te kunnen starten en er wordt nog gezocht naar andere sponsoren ten behoeve van de zaalhuur.

Hoe ziet zo’n avond er uit? 

Zowel voor als na de toelichting is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over natuur in Lelystad, over het onderwerp of samen dieper in het onderwerp te duiken. De nadruk ligt op onderling contact en gezelligheid.

In de maanden juli en augustus is de zaal niet geopend. We gaan dan waarschijnlijk een leuke plek buiten opzoeken.

Voor wie? 

De avonden zijn toegankelijk voor iedereen die ‘iets’ met natuur heeft. De toegang is dus niet beperkt tot leden van natuurverenigingen. Maar wellicht is het voor niet-leden een uitnodiging om lid te worden van een van de verenigingen?

Locatie en toegang: 

Om het voor iedereen makkelijk toegankelijk te maken is gekozen voor de locatie duurzaamheidswinkel Lelystad ”DuurzaaminLelystad”, stadhuisplein 2, oude postkantoor.

Tijdens de opstart van het natuurcafé is de bijdrage voor de toegang gesponsord. De kosten voor consumpties zijn voor eigen rekening, maar zijn erg laag.

Wanneer: 

In principe 3e vrijdagavond van de maand, 20.00u – 22.00u (uitloop 23.00u).

Volgende data Natuurcafé Lelystad:

22 mei 2015, op locatie

19 juni 2015, op locatie

17 juli 2015, op locatie

21 augustus 2015, op locatie

18 september 2015, op locatie

16 oktober 2015

20 november 2015

18 december 2015