18 februari – Marker Wadden Café

1 februari 2016

Kom ook naar het Marker Wadden Café op 18 februari in Lelystad

Op donderdagavond 18 februari organiseren Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Flevoland een Marker Wadden Café waarin we stil staan bij de uitkomsten van het eind 2015 afgesloten praktijkonderzoek ‘Natuurlijker Markermeer IJmeer’. In dit onderzoeksprogramma is in de afgelopen jaren een aantal veldexperimenten uitgevoerd in het Markermeer. Het proefeiland ‘Ierst’ bij de Houtribdijk is een van de bekendste voorbeelden, maar er is ook geëxperimenteerd met rifballen, moerasbakken, kwelderwerken, luwtedammen etcetera. De trekker van dit onderzoeksprogramma, de heer Fred Haarman van Royal HaskoningDHV neemt u mee in de uitkomsten en resultaten van het programma en zal daarbij ingaan op inzichten die kunnen worden toegepast in Marker Wadden.

Op dit moment wordt gewerkt aan de opzet van nieuw onderzoeksprogramma waarin de uitvoering en ontwikkeling van het Marker Wadden project zal worden gevolgd.

Het Marker Wadden Café begint met een korte update van de stand van zaken van het project.

Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten in de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein van Lelystad. Het Marker Wadden Café begint om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur zijn afgelopen.

 

U bent van harte welkom!
Donderdag 18 februari, in de winkel DuurzaaminLelystad in het oude postkantoor aan het Stadhuisplein 51 in Lelystad.

19.30 uur             Inloop met koffie en thee

20.00 uur             Het laatste nieuws over Marker Wadden door plv. projectdirecteur Andre Rijsdorp, Natuurmonumenten

20.30 uur             Gastspreker Fred Haarman, senior projectleider bij Royal HaskoningDHV, over de NMIJ onderzoeksprogramma’s

21.15 uur             Tijd voor vragen

Het Marker Wadden Café is een initiatief van Natuurmonumenten en Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Wij nodigen u van harte uit voor deze informatieve avonden over alles wat te maken heeft met de bouw van de eilanden Marker Wadden in het Markermeer bij Lelystad. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Marker Wadden
Marken Wadden is een uniek project voor de aanleg van een serie natuureilanden in het Markermeer. Het ontwerp pakt het hardnekkige slibprobleem aan en verrijkt het Markermeer met natuurlijke oevers. Zo kan er weer een gezond evenwicht ontstaan waar dieren en planten in het Markermeer zich op een natuurlijke manier kunnen herstellen. Ook voor de economie zijn de Marker Wadden een belangrijke impuls. Zo nemen de recreatiemogelijkheden in het meer toe en is ‘bouwen met klei en  slib’ een innovatieve techniek die over de hele wereld toepasbaar is. In het voorjaar van 2016 wordt begonnen met de aanleg van het eerste eiland.