20 oktober MarkerWadden Cafe

18 oktober 2016

Op donderdagavond 20 oktober organiseren Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Flevoland een Marker Wadden Café waarin we stilstaan bij de voortgang van de aanleg van de Marker Wadden. Het eerste eiland ligt bijna boven water en veel mensen hebben kennis kunnen maken met dit nieuwste stukje Nederland tijdens de Expeditie Marker Wadden op 24 en 25 september.

Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten in de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein van Lelystad. Het Marker Wadden Café begint om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur zijn afgelopen.

U bent van harte welkom!
Donderdag 20 oktober, in de winkel DuurzaaminLelystad in het oude postkantoor aan het Stadhuisplein 51 in Lelystad.

19.30 uur Inloop met koffie en thee
20.00 uur Het laatste nieuws over Marker Wadden door plv. projectdirecteur Andre Rijsdorp, Natuurmonumenten
20.45 uur Communicatie Marker Wadden door Rita Oppenhuizen, communicatiemanager
21.00 uur Tijd voor vragen

Het Marker Wadden Café is een initiatief van Natuurmonumenten en Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Wij nodigen u van harte uit voor deze informatieve avonden over alles wat te maken heeft met de bouw van de eilanden Marker Wadden in het Markermeer bij Lelystad. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Marker Wadden
Marken Wadden is een uniek project voor de aanleg van een serie natuureilanden in het Markermeer. Het ontwerp pakt het hardnekkige slibprobleem aan en verrijkt het Markermeer met natuurlijke oevers. Zo kan er weer een gezond evenwicht ontstaan waar dieren en planten in het Markermeer zich op een natuurlijke manier kunnen herstellen. Ook voor de economie zijn de Marker Wadden een belangrijke impuls. Zo nemen de recreatiemogelijkheden in het meer toe en is ‘bouwen met klei en slib’ een innovatieve techniek die over de hele wereld toepasbaar is. In het voorjaar van 2016 wordt begonnen met de aanleg van het eerste eiland.