3 oktober Vogels in de Bultpark

27 september 2016

Dankzij de grote natuurlijke variatie in het Bultpark komen er, jaarrond, meer dan 50 soorten vogels voor waarvan een flink aantal ook daadwerkelijk broedt in het park. Vogelkenner en Bultparkrandbewoner Frans van der Stoep inventariseert, op verzoek van het Bultparkcomité, de verschillende vogelsoorten al een paar jaar. Ondanks het feit dat het park op allerlei manieren ‘gebruikt’ wordt (wandelen, recreatie, hond uitlaten, vissen) waardoor het hier en daar soms wat minder rustig is, is het aantal verschillende vogelsoorten hoog.

Ieder jaar organiseert het Bulktparkcomité verschillende ‘vogelactiviteiten’: in de lente de vroege vogelexcursie die vooral gericht is op de zang van verschillende soorten vogels, een nestkastactie voor kinderen én voor vogels die graag gebruik maken van een nestkastje zoals mus, kool- en pimpelmees, winterkoning en roodborst.

Als je wilt weten wat er allemaal vliegt en zingt in het Bultpark dan ben je welkom op 3 oktober in de Hanzeborg. De avond beging om 20.00 uur. De toegang is gratis.