30 miljoen voor Marker Wadden

12 februari 2013

Het Rijk stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor het realiseren van de Marker Wadden in het Markermeer. Het project van Natuurmonumenten, financieel ook gesteund door de Nationale Postcodeloterij, bestaat uit de aanleg van een nieuw waddengebied langs de dijk van Lelystad naar Enkhuizen. Er komen zandplaten, slikvelden, rietoevers, vloedbossen en stranden waardoor het gebied zeer aantrekkelijk wordt voor mens en dier. Tegelijkertijd wordt de waterkwaliteit verbetert omdat het slib wordt gebruikt voor de aanleg van de Marker Wadden.Zo’n 15 miljoen euro is afkomstig van het ministerie van Economische zaken. De andere helft is beschikbaar gesteld door het ministerie Infrastructuur & Milieu. Het rijk stelt dit jaar 200 miljoen euro beschikbaar om de natuur een nieuwe impuls te geven. Natuurmonumenten is verrast maar erg blij met het geld en hoopt eind 2014 met de aanleg van de eilanden te beginnen. Natuur- en Milieufederatie Flevoland is blij dat er zoveel geld beschikbaar komt voor natuurontwikkelig in het Markermeer. Eerder al ontwikkelde NMFF, samen met ander groene organisaties, het visiedocument ‘Nationaal Waterpark IJmeer en Markermeer’ waarin uiteen gezet wordt wat nodig is om beide meren aantrekkelijk en gezond te maken en te houden. Ook de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland juichen de plannen toe. Wethouder Luchtenveld van Lelystad zegt: ‘Dit is niet alleen goed voor het Markermeer en Lelystad, maar een nieuw natuurgebied als dit is winst voor de hele regio. Natuur en recreatie worden de grote winnaars.’Volgens gedeputeerde Bert Gijsbert ‘is dit weer een stap in de richting van veerkrachtige natuur in het Markermeer.’