7 november – Staat windenergie centraal in Lelystad

28 oktober 2015

Bewoners en belanghebbenden die meer willen weten over de plannen rond windenergie in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, kunnen op 7 november terecht in de winkel DuurzaaminLelystad (Stadhuisplein 51). De gemeente en provincie organiseren samen een grootschalige bijeenkomst waar windenergie centraal staat. Een uitgebreid programma voor volwassenen en  kinderen  brengt windenergie dichterbij. Iedereen is van harte welkom!

Evenement voor jong en oud
Tijdens het  evenement is alle informatie over het Ontwerp Regioplan beschikbaar ,er vindt een stamtafeldiscussie plaats, er is een windquiz en er zijn kinderactiviteiten. De meest bijzondere weetjes over wind en windenergie worden verteld door De Windwachter, een fictief personage, uitgebeeld door theatergezelschap Prins te Paard uit Nagele.

Praten over windenergie
De gemeente en provincie vinden het belangrijk om het onderwerp windenergie zo breed mogelijk te belichten en vanuit diverse invalshoeken bespreekbaar te maken. Daarom is iedereen die zich interesseert voor dit onderwerp van harte uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst aanwezig te zijn, mee te praten of zich te laten informeren over de plannen.

Zienswijze indienen
Het  evenement vindt plaats vanwege  de ter visielegging van het Ontwerp Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland van 22 oktober tot 2 december 2015. In deze zes weken staat het iedereen vrij een zienswijze in te dienen op de plannen. Een zienswijze indienen kan ook tijdens de bijeenkomst.

Ook wordt  er een nieuwe website gelanceerd door de samenwerkende overheden: www.windwaarts.nl. Op deze website is meer informatie over het programma en het Regioplan beschikbaar.