Aanvragen Fonds Verbraaken open vanaf 1 juli

1 juli 2019

Al vele jaren beschikt Natuur en Milieufederatie Flevoland over het NMFF Fonds Verbraaken dat als doel heeft om onze lidorganisaties financieel te ondersteunen. Aangesloten lidorganisaties kunnen ieder jaar op dit Fonds een beroep doen en daar maken vele dankbaar gebruik van. Vanaf 1 juli kunnen er aavragen ingediend worden via s.raj@nmfflevoland.nl