Aanvragen NMFF Fonds Verbraaken

9 september 2015

Al vele jaren beschikt de Natuur- en Milieufederatie Flevoland over een eigen NMFF-Fonds dat is gericht op het ondersteunen van de bij ons aangesloten lidorganisaties. Jaarlijks omvat het NMFF-Fonds een bijdrage van € 5.000,- . Het Fonds is mogelijk vanwege een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Het NMFF-Fonds is in eerste instantie gericht op het financieel ondersteunen van leden bij juridische procedures die aansluiten bij onze doelstellingen. Indien na de zomer nog gelden resteren wordt het NMFF-Fonds door het bestuur ook open gesteld voor financiële ondersteuning bij activiteiten die een eenmalige versterking geven aan de lidorganisaties.

Het doen van een aanvraag bij het NMFF-Fonds kan nog tot 1 oktober 2015. Het bestuur besluit eind oktober over alle aanvragen.  Heeft u vragen over het NMFF-fonds dan kunt u deze stellen via i.deurman@nmfflevoland.nl of 0320 253505.

Voor het doen van een aanvraag bij het NMFF-Fonds dient uw organisatie lidorganisatie van NMFF te zijn. Neem voor het worden van lidorganisatie contact op met i.deurman@nmfflevoland.nl of 0320 253505.