Aardgasvrije nieuwbouw per 1 januari 2019

2 februari 2018

De colleges van Lelystad en Almere hebben besloten met ingang van 1 januari 2019 te kiezen voor aardgasvrije nieuwbouwwoningen. Het besluit is in lijn met de intentieverklaring ten aanzien van gasloze nieuwbouw die ondertekend is vanuit de MRA, Metropool Regio Amsterdam.

Lelystad en Almere hebben beide hoge ambities op het gebied van energie en klimaat. Door middel van het principebesluit wordt een helder en krachtig signaal afgegeven naar alle partijen, makelaars, projectontwikkelaars en aannemers, maar ook inwoners en kopers. Het besluit past bovendien binnen de kaders die beide gemeenteraden hebben gesteld als het gaat over onder meer duurzaamheid.

Energieloket Flevoland helpt!
Heeft u vragen over aardgasloos wonen? Neem contact op met het Energieloket Flevoland.