Aardgasvrije wijken

Aardgasvrije wijken

Aardgasvrije wijken
Eind 2021 dienen alle gemeenten een warmtetransitie-visie vastgesteld te hebben. Daarin gaan ze uitleggen welke wijk op welk moment van het gas af gaat en welk alternatief daarvoor in de plaats komt. Heeft u plannen en wilt u daarbij ondersteuning? Vraag dan het Servicepunt Energie Lokaal Flevoland van de NMFF om hulp.