Actieplan stoppen met gas aangeboden aan Kamerleden

20 mei 2017

De Tweede Kamer moet met spoed werk maken van de overstap van gas naar duurzame verwarming in huizen en gebouwen om een einde te kunnen breien aan de gaswinning. De Natuur-en Milieufederaties overhandigden samen met zeven andere partijen een actielijst aan de Tweede Kamer

Volgens de organisaties ontbreekt het aan politieke daadkracht: “Iedereen is het er over eens dat we snel van het gas af moeten, maar ondertussen is de wetgeving om dat mogelijk te maken nog niet klaar. Gemeenten kunnen daarom niet voortvarend aan de slag”.

Wetgeving nog niet op orde
De organisaties roepen Kamerleden op snel een eind te maken aan het aansluiten van nieuwe huizen op het gasnet. Gemeenten moeten bovendien de taak, de middelen en de macht krijgen om bestaande wijken om te schakelen naar andere warmtebronnen dan gas. Jorien de Lege, campagneleider energie van Milieudefensie: “Als het rijk niet snel de leiding neemt, wordt het akkoord van Parijs niet gehaald en blijven Nederlandse huizen voor hun warmte afhankelijk van Gronings gas.”

Grote projecten
De komende jaren moet hard worden gewerkt aan het isoleren van de Nederlandse huizen en geïnvesteerd worden in warmtenetten en slimme elektriciteitsnetten. Verder stellen de organisaties dat de overstap naar duurzame energie eerlijk moet verlopen. Zo mogen lage inkomensgroepen niet worden geconfronteerd met hogere kosten. Dat kan bijvoorbeeld door een jaarlijkse basishoeveelheid gas per huishouden beschikbaar te stellen waarover de prijs niet mag stijgen zodat hoeft niemand in de kou te zitten.

Bekijk hier het aangeboden actieplan.