Adviesloket Ruimte – ter inzage concept ontwerpbestemmingsplan Schateiland

17 juli 2017

Het nieuwe bestemmingsplan heeft tot doel camping Waterhout te verplaatsen naar Schateiland. Dit vanwege de verbreding van de A6 en de Floriade. Indien het concept ontwerp bestemmingsplan voor u aanleiding geeft om op- of aanmerkingen te maken, kunt u dit voor 9 augustus 2017 bekend maken.

Klik hier en hier om het concept te downloaden.

Mail naar s.raj@nmfflevoland.nl om de WeTransfer link te ontvangen.

Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.