Adviesloket Ruimte: Ter inzage Flevoland Geitenhouderijen

26 maart 2019

De omgevingsverordening Flevoland en het Omgevingsprogramma Flevoland worden aangevuld met beleid en regels over geitenhouderijen. In de ontwerp-omgevingsverordening zijn verboden opgenomen die ervoor zorgen dat er sprake is van een geitenstop voor nieuwvestiging van geitenhouderijen en voor uitbreiding van conform regelgeving in bedrijf zijnde- geitenhouderijen die gelegen zijn binnen een straal van twee kilometer van een woonkern (geitenstop). Andere conform voldoet aan een goede ruimtelijke orderning en daarmee jurigisch planologisch inpasbaar en voor een uitbereiding een omgevingsvergunning kan worden verleend.

Ter inzage
De bovengenoemde onderwerpen liggen tot en met donderdag 2 mei 2018 ter inzage op werkdagen tijdens kantooruren in de gemeentehuizen.

NMFF Adviesloket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen?NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505).  NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.