Adviesloket Ruimte – ter inzage Ontwerp Structuurvisie Zon

16 mei 2018

Met de Structuurvisie Zon wil de provincie ruimte bieden aan gemeenten om in het landelijke
gebied  van de provincie zonneparken te realiseren.  Voor het vormgeven van  het gemeentelijke
beleid zijn zes bouwstenen benoemd. Deze hebben betrekking op het integraal benaderen van de
opgave voor zonne-energie, zowel vanuit ruimtelijk, maatschappelijk als economisch perspectief.
Maar ook op het inpassen van een zonnepark in de omgeving. Denk aan aansluiting op netwerken en infrastructuur, passendheid in het landschap en aan draagvlak en betrokkenheid. Om tijdig in te spelen op technologische ontwikkelingen is het gewenst dat bij zonneparken wordt gewerkt met tijdelijke vergunningen.

Het ontwerp van de Structuurvisie Zon ligt vanaf 26 april 2018 tot en met 6 juni 2018 ter inzage in de gemeentehuizen van Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het
provinciehuis, op de afdeling Ruimte en Economie te Lelystad. Het ontwerp is te raadplegen op www.flevoland.nl via ‘Digitaal loket’-Inzien ’Stukken ter inzage’- Ontwerp structuurvisie zon en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.9924.SVzonFL01-ON01

Heeft u vragen over ruimtelijke plannen en de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden. NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.