Adviesloket Ruimte – Ter inzage vergunningen fase 2

14 februari 2019

De ontwerpbesluiten voor fase 2 van de besluitvorming over Windplan Blauw liggen ter inzage. Dit betreft de ontwerpbesluiten voor de natuurvergunning, de monumentenvergunning, de watervergunning, de omgevingsvergunning en de vergunning op grond van de wet beheer rijkswaterstaatswerken.

Klik hier voor het document.

Heeft u vragen over ruimtelijke plannen en de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden. NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.