Adviezen over zorgen datacenter overgenomen

Adviezen over zorgen datacenter overgenomen

De Commissie MER heeft een advies uitgebracht aan de gemeente Zeewolde over de milieueffectrapportage van de NRD Trekkersveld IV. Volgens de Commissie zijn een aantal punten in de NRD onvoldoende uitgewerkt: de locatiekeuze, de milieugevolgen van alternatieve locaties, de milieueffecten van een nieuws hoogspanningsstation, gevolgen voor energie en klimaat (bijvoorbeeld gebruik restwarmte, energiebehoefte van het datacenter, koelingssysteem), de gevolgen voor Natura 2000-gebieden en ontgronding. Het hele advies kunt u hier lezen.

De Natuur- en Milieufederatie Flevoland heeft al eerder via een zienswijze haar zorgen geuit over de effecten van het datacenter op de natuur en op de duurzame energievoorziening van Zeewolde. Deze punten zijn ook door de lokale politiek opgepakt. U kunt onze zienswijze hier terug lezen.

De provincie en de gemeente Zeewolde volgen de adviezen van de Commissie MER op en passen het rapport aan. De besluitvorming over de bouw van het datacenter en de uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld IV wordt nu uitgesteld tot oktober.