Algemene ledenvergadering 2023 NMF Flevoland

28 maart 2023

Donderdag 20 april vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats voor onze lidorganisaties.

 

De vergadering start om 15.00 uur en is rond 21.00 uur afgelopen. 

  

We maken er dit jaar weer een inspirerend programma van met veel ruimte voor ontmoeting en het ‘goede gesprek’.  Een van de thema’s is onze toekomstvisie voor Flevoland 2050. 

 

Ook passeren tijdens de ALV diverse activiteiten die door onze lidorganisaties zijn uitgevoerd, mede door ondersteuning van het NMFF-Fonds Verbraaken.