ALV bij Biotuinen en Belevenissenbos Lelystad

15 april 2014

Op 14 april om 14.30 uur verzamelden lidorganisaties, bestuur en medewerkers van Natuur- en Milieufederatie Flevoland bij Biotuinen Lelystad in het Tuidersbos. Na een welkom door NMFF volgde een presentatie van Biotuinen. Na een rondleiding over het terrein ging de groep wandelen door het Zuigerplasbos naar het Belevenissenbos waar boswachter Rob Koetsier de groep ontving. De boswachter vertelde over het ontstaan en de beleving van het Belevenissenbos. Na deze uitleg wandelde de groep door een stukje Belevenissenbos weer terug naar Biotuinen waar een heerlijke vegetarische lunch werd opgediend.

Er volgde een constructieve Algemene ledenvergadering waar de notulen, het jaarverslag, de jaarrekening en de contributie zijn vastgesteld en kennis is genomen van het werkplan en begroting 2014.

Na het officiële gedeelte deed ieder een pitch en ontstonden nieuwe ideeën voor samenwerking. Met deze ideeën gaan de lidorganisaties samen met NMFF aan de slag.