Analyse | Op weg naar een maatschappelijk gedragen RES 2.0: nog een grote klus te klaren!

Analyse | Op weg naar een maatschappelijk gedragen RES 2.0: nog een grote klus te klaren!

Analyse | Op weg naar een maatschappelijk gedragen RES 2.0: nog een grote klus te klaren!

 

 

 

De Flevolandse Regionale Energiestrategie 1.0  is onlangs verschenen. NMFF heeft hierin meegedacht, en veel wensen zijn meegenomen. Nu alle regionale energieplannen zijn opgeleverd bij het Planbureau voor de Leefomgeving komt ook de vraag wat de uitdaging wordt richting RES 2.0 De participatiecoalitie, waarin NMFF samenwerkt, heeft een analyse gemaakt. Lees hier meer

Nu alle regionale energieplannen (RES 1.0) zijn opgeleverd bij het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn de gemeenten aan zet om de plannen uit de RES in uitvoering te brengen. Er is nog een grote klus te klaren, zo concluderen de partners van de Participatiecoalitie samen met Jong RES, KEK en de Jonge Klimaatbeweging.

We hebben tot nu toe veel bereikt bij de totstandkoming van de RES 1.0. Ondanks de corona-crisis, waarbij het lastig was om grote groepen mensen fysiek bij elkaar te krijgen, is in veel RES’en online samengewerkt met verschillende stakeholders. Vrijwel alle RES’en hebben het streven naar 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord overgenomen. Een paar gaan zelfs iets verder en spreken expliciet uit dat dit streven een minimum is dat ze absoluut willen halen. En op het gebied van natuur- en landschapswaarden zijn in de meeste gevallen de bestaande natuur- en landschapswaarden beter in beeld.

Grote opgave
We moeten echter ook constateren dat er nog een grote opgave voor ons staat. En daar maken we ons zorgen over. Als participatie en natuur niet beter worden opgepakt in de RES, worden ze ook niet goed meegenomen in de uitvoering van de projecten die voortvloeien uit de RES. Dat kan maatschappelijke onrust en verlies van natuur en landschapswaarden opleveren. Dat moeten we voorkomen.