Het begin ecologisch herstel Markermeer is begonnen

13 januari 2017

Boswachte Andre Donker van Natuurmonumenten blikt terug over het eerste jaar MarkerWadden.

Het was een bijzonder jaar voor mij als boswachter op de Marker Wadden. Vanuit het niets, uh open water, is dit jaar het eerste eiland in het Markermeer boven het water uitgekomen. Zand, klei en slib van de bodem van het meer zijn als het ware opgestapeld tot een eiland. Om haar tegen storm te behoeden, ligt er bovendien aan de zuidwestkant een stenen dam. Verder is het eiland omgeven door zachte oevers, stranden feitelijk.

En wat zijn er al veel personen op het eiland geweest, ongelooflijk. Ook de media heeft toch op elke zender van radio en tv verslag gedaan en in welke krant stond het niet? 250 hectare eiland, bestaande uit zanddammen en slibdepots met een totale infrastructuur van circa 15 kilometer lengte. Twee auto’s hebben de afgelopen periode manschappen en materialen rondgereden, nu nog door het zand.

Infrastructuur
De haven ligt klaar. Fraai beschut tegen de wind, achter een soort duin. Niets is klaar overigens. De basis ligt er, maar de echte afwerking volgt pas in 2017. Het eiland is nu leeg. Werkzaamheden zijn afgerond en er heerst winterrust. Het eiland mag zonder toestemming niet betreden worden, daarvoor is het nog te vroeg. Zand en klei moeten zich eerst zetten. Inklinken tot een meer massief en stabiel geheel, waardoor de veiligheid enkel maar zal gaan toenemen. Pas als dat klaar is, komt er een voor wandelaars fraaie infrastructuur, bestaande uit half verharde en planken paden, een uitkijktoren en vogelkijkhutten. Allemaal te bereiken vanuit de haven met aanlegplaatsen voor de boten, de enige manier om bij het eiland te komen.

Het eerste riet
En wat zagen we al vele vogelsoorten op het eiland rusten. Duizenden sterns bijvoorbeeld en zelfs twee reuzensterns. Strandlopers bevolkten de vele stranden en op het water dobberden vele kuifeenden, brilduikers en koeten. Dit is allemaal slechts een begin. We zijn nog lang niet waar we heen moeten, maar de eerste tekenen zijn gunstig. Het begin van ecologisch herstel van het Markermeer is begonnen. Voor mij als natuurbeschermer gaat het ook juist daarom. Het Markermeer is ongezond en daar gaan de Marker Wadden iets aan veranderen. De vele natuurlijke oevers die hier gaan ontstaan vormen straks het natuurlijke slibfilter van het meer. Op deze plek ontstaan de paaiplaatsen voor vis en dat zien we nu al. Ze zoeken de ondiepten van het eiland al op. De eerste oevers worden zelfs al groen. Het eerste riet staat op een aantal plaatsen al 30 cm hoog. Die ontwikkeling gaat het komende groeiseizoen steeds sneller.

2016 was een prachtig jaar vol bouwactiviteiten, maar 2017 met nog meer vogels gaat ongetwijfeld alle verwachtingen overtreffen.