Bestuursovereenkomst over Flevokust

4 november 2014

Provincie en Waterschap ondertekenen bestuursovereenkomst over Flevokust

Gedeputeerde Jan Nico Appelman van de provincie en Heemraad Jan Nieuwenhuis van Waterschap Zuiderzeeland hebben met het ondertekenen van een bestuursovereenkomst een nieuwe stap gezet in de realisatie van Flevokust haven. In deze overeenkomst worden de afspraken voor de samenwerking tussen beide overheden formeel bevestigd. Partijen zullen zich, ieder vanuit hun eigen werkveld, inspannen om de realisatie van de haven mogelijk te maken en gelijktijdig de dijkveiligheid te vergroten.

 

Doel van de overeenkomst is het proces van realisatie van de haven voor beide partijen zo soepel mogelijk te laten verlopen door vooraf, waar mogelijk, afspraken te maken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het vastleggen van de taken, verantwoordelijkheden van beide partijen en om (financiële) afspraken voor de voorbereiding en realisatie van de haven van Flevokust. Bij de realisatie van de haven, die tegen de bestaande dijk wordt gerealiseerd, zal het funderingszand onder het haventerrein, na realisatie, deel uitmaken van de primaire waterkering (de dijk). Daarmee worden de haven en de dijk toekomstbestendig en veilig ontworpen, waarbij al geanticipeerd is op strengere toekomstige waterveiligheidsnormen. De overeenkomst maakt het mogelijk om een goede verbinding te realiseren tussen de buitendijkse haven en het binnendijkse industrieterrein.

Daarnaast zijn in de overeenkomst afspraken gemaakt over de realisatie van de haven, het toekomstige eigendom en het beheer en onderhoud van de haven en de primaire waterkering.

 

Provincie Flevoland acht de realisatie van een buitendijkse overslaghaven met containerterminal aan de noordkant van Lelystad van veel belang voor de economische structuurversterking en de werkgelegenheid in de regio. Voor Waterschap Zuiderzeeland is vooral belangrijk dat de waterveiligheid tijdens de aanleg en daarna gegarandeerd is. De provincie werkt actief aan de realisatie van de haven en zal naar verwachting op 17 december 2014 een besluit nemen over de daarvoor benodigde investering.