Bezwaar verworpen tegen geluidsoverlast Pinksterconferentie

12 mei 2013

Het verzoek tot handhaving van de geluidsnormen op het festivalterrein van Walibi, ingediend door lidorganisatie Milieugroep Dronten, is door de gemeente verworpen. Aanleiding tot dit verzoek was de forse overschrijding van die normen tijdens het festival Opwekking in Biddinghuizen. Deze jaarlijkse bijeenkomst in mei trekt ruim 50.000 bezoekers. Bram van Veelen van Milieugroep Dronten legt uit waarom ze bezwaar hebben: ‘Walibi maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De geluidsnorm voor dit gebied is 45 decibel. Die wordt door Opwekking luidkeels overschreden. Dat bleek duidelijk uit metingen die we hebben gedaan. Vogels, vooral in het broedseizoen, hebben echt last van de hoeveelheid geluid die daar wordt geproduceerd; ze kunnen elkaar niet meer horen en dus niet meer vinden. De bijeenkomst wordt steeds luidruchtiger. Elk jaar wordt het drukker. Niet alleen komen er meer jongeren op het evenement af, het gezang wordt ook luider. Was het tot een paar jaar geleden koorgezang, nu zijn het steeds meer versterkte bands.’ Milieuvergunning Na metingen in mei 2012 is Milieugroep Dronten naar de gemeente gestapt voor een zogeheten ‘verzoek tot handhaving’. Bram van Veelen: “De gemeente kaatst de bal weer terug naar Walibi en zegt dat zij dit maar moeten regelen binnen de bestaande milieuvergunning, die ruimte biedt voor een aantal grote evenementen”. Overigens heeft Walibi een aanvraag gedaan voor uitbreiding van de milieuvergunning. Daar is veel bezwaar van omwonenden op gekomen. Bram van Veelen: ‘Dat is echt een horrorscenario voor de omgeving. In de nieuwe milieuvergunning wordt het aantal dagen waarop de zwaarste geluidsemissie wordt toegestaan uitgebreid tot 12; dat wil zeggen in hoogseizoen bijna ieder weekend. In 2007 werd door de Plan-MER Commissie al gewaarschuwd voor negatieve effecten op de omringende natuurgebieden. Daar is toen ondanks bezwaren niets mee gedaan. Ook toen al moest de natuur stilzwijgend het onderspit delven.’