Big Jump voor schoon water

14 juli 2014

Big Jump 2014 - Gedeputeerde Gijsberts vertelt deelnemers over het belang van schoon water.
Big Jump 2014 – Gedeputeerde Gijsberts vertelt deelnemers over het belang van schoon water.

Afgelopen weekend werd op twee plekken in Flevoland enthousiast in het water gesprongen. 40 ouders en kinderen deden mee aan de Big Jump om aandacht te vragen voor schoon water. Ook hielpen ze zelf mee water schoon te maken door te gaan ‘Plastic Soep’ varen. Op de plek in Almere waar in het water werd gesprongen is over 8 jaar de Floriade. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor planten, dieren en mensen, en dus voor growing green cities. Gedeputeerde Gijsberts gaf het startschot en sprong zelf ook het water in. De Big Jump werd georganiseerd door Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF).

Op zaterdag werd de Big Jump in het kanaal Urkervaart op Urk gehouden en op zondag werd gesprongen in het Weerwater in Almere. In Almere werd het startschot gegeven door Gedeputeerde Gijsberts, die de deelnemers vertelde hoe belangrijk het is dat het water in Flevoland van goede kwaliteit is.  De kinderen konden na de sprong spannende waterproefjes doen die het belang van schoon oppervlaktewater benadrukten. Kinderen van de Flevokijkers gingen met een boot het Weerwater op om plastic uit het water te halen.

Niet alleen in Almere en Urk haalden mensen een nat pak, ook op zes andere plekken in Nederland en op honderden locaties in Europa sprongen tienduizenden mensen op hetzelfde moment in het water. De Big Jump is een jaarlijks terugkerend internationaal evenement om het belang van schoon oppervlaktewater in de eigen omgeving te benadrukken.

Schoon water is van levensbelang voor mensen, plant en dieren. Ook in Flevoland wordt hard gewerkt aan de kwaliteit van het oppervlaktewater, zoals door het Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland. Maar ook door de zogenaamde ‘gebiedspartners’, waaronder NMFF.

NMFF werd bij de organisatie van de Big Jump ondersteund door onder andere Camping Waterhout, Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland, Stichting Buurtwerk, Stichting Sloeproeien Almere,  en DuurzaamAlmere.nl.