Brede coalitie roept kabinet op tot meer ruimte voor duurzaamheidsafspraken

16 juni 2015

Het kabinet moet meer ruimte maken voor afspraken over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven. Deze oproep doet een brede maatschappelijke coalitie aan minister Kamp. Initiatiefnemers van de oproep zijn VNO-NCW, MKB-Nederland, Natuur & Milieu, MVO Nederland, de Groene Zaak en het MVO Platform. Een groot aantal andere organisaties* waaronder de Natuur en Milieufederaties ondertekent deze oproep. Klik hier voor de oproep. Donderdag 18 juni praat de Tweede Kamer hier  over.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zegt in een aantal gevallen dat er sprake is van kartelvorming, waardoor afspraken over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen naar de prullenbak moeten. Bijvoorbeeld bij de sluiting van kolencentrales in het energieakkoord en diervriendelijk kippenvlees. Bedrijven zijn hierdoor terughoudend geworden om te verduurzamen of maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Deze uitspraken van ACM zijn hierdoor een drempel voor bijvoorbeeld afspraken over kinderarbeid en lonen bij de productie van kleding, of de verdere ontwikkeling van de circulaire economie.

De ondertekenaars willen dat het kabinet belemmeringen in het Europese en nationale mededingingsrecht en de toepassing daarvan snel wegneemt. Samenwerking tussen bedrijven onderling en met maatschappelijke organisaties voor duurzaamheid is immers van wezenlijk belang in de overgang naar een duurzame economie, stellen zij in de brief aan de Kamer, die hier op donderdag 18 juni over praat.

Afspraken tussen bedrijven vallen onder het kartelverbod als ze de concurrentie beperken en consumenten of bedrijven benadelen. Daar zijn uitzonderingen op als voldaan is aan voorwaarden. De uitleg van die voorwaarden door de minister van Economische Zaken heeft echter niet geleid tot duidelijkheid en bewegingsruimte, zo blijkt uit uitspraken van de ACM. Bedrijven worden juist terughoudender bij het maken van duurzaamheidsafspraken. Het is onduidelijk of de verbetering van de productie of distributie nu moet worden bezien vanuit het perspectief van de maatschappij of van de consument. De ondertekenaars van de brief roepen de politiek op tot een fundamentele herbezinning om duurzaamheidsafspraken voldoende ruimte te geven.

* VNO-NCW, MKB-Nederland, Natuur & Milieu, MVO Nederland, De Groene Zaak, MVOPlatform, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, de Natuur en Milieufederaties, LTO Nederland, Dierencoalitie, The Sustainable Trade Initiative en Dierenbescherming.