Brede steun voor windenergie

15 juni 2014

63% wil dat Nederland nu snel werk maakt van windmolens
Brede steun voor windenergie (her)bevestigd

Nederland moet nu snel werk maken van meer windenergie. Dat vindt bijna twee derde van de Nederlanders. Een nog grotere groep (69%) vindt dat windenergie onmisbaar is als we in Nederland meer duurzame energie willen opwekken. Dit blijkt uit representatief onderzoek van Motivaction, in opdracht van Natuur & Milieu en NWEA, de brancheorganisatie van de windindustrie. De gegevens zijn vandaag, op Nationale Winddag, bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels.

‘Nederland staat nog steeds en masse achter windenergie, al doet de aanhoudende negatieve publiciteit over windmolens anders vermoeden. Deze uitkomsten zijn een enorme steun voor de uitvoering van het Nationaal Energieakkoord,’ zegt Olof van der Gaag, directeur Campagnes van Natuur & Milieu. ‘Opvallend is dat mensen die in de buurt van een windmolen wonen evenveel steun uitspreken voor windmolens als mensen die verder weg wonen.’ 71% van de Nederlanders vindt windenergie belangrijk voor Nederland en eenzelfde groep zegt dat windenergie nodig is voor onze toekomstige energievoorziening. Deze cijfers komen overeen met andere onderzoeken naar de mening over windenergie.

Locaties
Hoe bezwaarlijk is een rij windmolens in de omgeving? Slechts 15% noemt windmolens in hun top 3 van meest bezwaarlijke infrastructurele projecten in de omgeving. Het meest bezwaarlijk vindt men een kerncentrale (68%), gevolgd door een afvalverwerkingsbedrijf (51%), een kolencentrale (50%), een hoogspanningsmast (24%), of een snelweg (18%).
Nederland ziet vooral toekomst in zonne-energie (83%), windenergie (76%) en waterkracht (59%).  Kolen zijn passé. Slechts 2% vindt kolen een belangrijke energiebron in de toekomst. Kernenergie heeft eveneens weinig draagvlak (11%).
Opvallend: 93% van de Nederlanders vindt dat Nederland minder afhankelijk moet worden van energie uit het buitenland

Land van zon, wind en water
‘Om lekker te leven hebben we veel energie nodig. Die molens draaien ook voor jou.’ Dat is de boodschap van de recent gestarte campagne  ‘Die molens draaien ook voor jou’, een initiatief van een groot aantal bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij windenergie. Van der Gaag: ‘Windenergie is een onmisbare schakel in onze toekomstige duurzame energievoorziening. Met de campagne willen we duidelijk maken dat die molens niet gemist kunnen worden als we allemaal energie willen gebruiken om prettig te kunnen leven.’
Op de campagnewebsite www.windvoorjou.nl zijn 10 korte animaties te vinden met belangrijke weetjes over windmolens en antwoorden op veelgestelde vragen.

Over het onderzoek
Het onderzoek is in opdracht van Natuur & Milieu en NWEA uitgevoerd door Motivaction onder een representatieve steekproef van 727 Nederlanders tussen 18 en 75 jaar. De steekproef is representatief voor opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardeoriëntatie.
Het veldwerk heeft plaats gevonden tussen 3 en 6 juni 2014 in het StemPunt-panel van Motivaction.  Motivaction is een onafhankelijk onderzoeksbureau, lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.