Brief aan energie-initiatieven voor onder de kerstboom: Laat de RES in je voordeel werken!

Brief aan energie-initiatieven voor onder de kerstboom: Laat de RES in je voordeel werken!

Afgelopen zomer presenteerden de 30 energieregio’s in Nederland hun concept-RES’en (regionale energiestrategie). Samen moeten deze plannen ervoor dat er in 2030 op land minimaal 35 TWh aan duurzame energie bij is gekomen. In de RES wordt de basis gelegd voor lokaal beleid om jóuw duurzame energieproject uit te kunnen voeren waarbij gestreefd wordt naar 50% eigenaarschap door de omgeving en goede borging van natuur, milieu en landschap. Lees hier het artikel.