Campagne ‘Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag’ in 2015 op stoom

21 december 2015

De campagne ‘Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag. Energieloket Flevoland helpt!’ van Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) is in 2015 flink op stoom gekomen. En dat is goed nieuws want na de klimaattop zullen we ook in Flevoland meer vaart moeten maken met energiebesparing in de eigen woning. Kansen genoeg daarvoor laat de campagne zien. Tientallen energieambassadeurs, succesvolle wijkaanpakken en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven in de woningbranche laten zien dat er veel klimaatmeters kunnen worden gemaakt. Natuur- en Milieufederatie blikt aan het eind van het jaar terug op de grootste successen in 2015.

Wijkgerichte aanpakken werken
In Urk en de Noordoostpolder is NMFF in samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven gestart met wijkgerichte aanpakken. Onder leiding van NMFF zijn twee Flevolandse bedrijvenconsortia gevormd die bewoners kunnen informeren over de mogelijkheden voor het verduurzamen van de woning. In de wijk Emmeloord-West zijn beide consortia inmiddels met bewoners aan de slag gegaan. 130 bewoners bezochten de informatieavonden, 50 % heeft een aanvraag voor een offerte gedaan ongeveer 10% heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Ook gemeente Lelystad heeft in januari een wijkaanpak. Bij deze aanpak gaat het Nul op de Meter project samen met de aanpak van NMFF.

Op meer plekken Energiespreekuren
Het Energieloket Flevoland helpt met het verbeteren van de woning en besparen op de energierekening. Het energieloket ontving dit jaar dubbel zoveel verzoeken voor informatie en advies in vergelijking met vorig jaar. Vooral de laatste maanden liet een piek zijn in vragen, mede vanwege de vele aandacht die er was voor de klimaattop en vanwege de openstelling van een nieuw spreekuur in Almere. Het loket heeft op dinsdag- en woensdagmiddag spreekuren in Lelystad (in de duurzaamheidswinkel Stadhuisplein) en sinds 25 november op woensdagmorgen in het stadhuis Almere. Het Energieloket Flevoland is een dienst van Natuur- en Milieufederatie Flevoland.

Energieambassadeurs in alle gemeenten
12 woningeigenaren hebben van Natuur- en Milieufederatie Flevoland een energiescan voor hun huis gekregen. Een deel daarvan zijn winnaars van de Energiequiz Flevoland waarin zij hun kennis op energie diende aan te tonen. De Energiescans laten de kansen zien voor een Energie MakeOver van de eigen woning. In elke Flevolandse gemeente zijn hierdoor energieambassadeurs die veel weten van energie en goed zicht hebben op de besparingkansen van de eigen woning.

Op weg naar 500 woningen met een hoger energielabel
Natuur- en Milieufederatie Flevoland werkt samen met Flevolandse bedrijven en gemeenten aan het energiezuiniger maken van 500 woningen voor 2017. Afgelopen jaar hebben dankzij de campagne ‘woonwaarde omhoog, energierekening omlaag’ 100 huizen een hoger energielabel gekregen. De meest gewenste maatregel is installatie van PV-panelen gebleken.