Centraal meldpunt over water

3 juli 2014

Nederland is een waterland: rivieren, meren, sloten, plassen, zeeën, maar ook grondwater, drinkwater en riolering. Het beheer van al dat water ligt bij verschillende instanties. Constateert u dat er ergens iets misgaat, dan kunt u dat melden via een speciale website.

Banner Meldpuntwater.nl

Meldpuntwater.nl

Alle vragen, opmerkingen of klachten over water in Nederland kunt u melden op www.meldpuntwater.nlnieuw venster. Uw vraag of klacht komt dan bij de juiste instantie terecht. De website is een samenwerkingsverband van waterschappen, provincies, gemeenten, havenbedrijven en Rijkswaterstaat.

Meer informatie: Meldpunt Water