Consultatiebijeenkomsten Windenergie Flevoland

1 mei 2014

Meer windenergie met minder molens, een mooier landschap en economische voordelen waar iedereen van profiteert.  Dat is het doel van de nieuwe windenergieplannen van de Federatie Windverenigingen Flevoland (FWF) en de gezamenlijke overheden. De FWF nodigt bewoners van het buitengebied in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland uit voor een tweede ronde van consultatiebijeenkomsten om de hoofdlijnen van het Federatieplan Windenergie voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland voor te leggen. Tijdens de tweede ronde bijeenkomsten van 6 tot en met 8 mei wordt gesproken over de locaties van de nieuwe windparken, het saneren van bestaande windturbines, vergoedingen voor omwonenden en participatiemogelijkheden voor alle Flevolanders.

De FWF organiseert drie bijeenkomsten voor de volgende gebieden:

  • Op 6 mei in het BSC, Runderweg 6 te Lelystad, voor Oostelijk Flevoland ten noorden van de Dronterweg en de Ketelweg:
  • Op 7 mei in de Open Haven, Kerkplein 8 te Zeewolde, voor zuidelijk Flevoland ten zuiden van de Knardijk.
  • Op 8 mei in het BSC, Runderweg 6 te Lelystad, voor Oostelijk Flevoland ten noorden van de Knardijk en ten Zuiden van de Dronterweg en de Ketelweg

Zowel leden als niet-leden (inwoners en ondernemers uit het buitengebied) van windverenigingen zijn welkom op al deze bijeenkomsten. Belangstellenden die verhinderd zijn op de avond waarin de bijeenkomst in de eigen omgeving plaatsvindt, kunnen aansluiten bij een van de andere bijeenkomsten.

De avonden beginnen om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Meer informatie over de ambities en plannen vindt u op www.windwerktvoorflevoland.nl en op www.facebook.com/windwerktvoorflevoland

 

Wind werkt voor Flevoland

Initiatiefnemers in het buitengebied hebben zich georganiseerd in windverenigingen voor het uitvoeren van de plannen en aanpak voor windenergie, onder de noemer; ‘Wind werkt voor Flevoland’.  Samen met de gezamenlijke overheden (provincie Flevoland, gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde) werken zij aan dit project. Ambities zijn om met minder windmolens meer windenergie op te wekken, een mooier landschap te maken en de lokale economie te versterken.