Crowdfunding voor behoud van groen

30 januari 2015

Als geld de enige taal is die de gemeente verstaat,
Dan maar crowdfunden voor behoud van groen

Een groep bewoners uit De Wierden en De Velden wil met crowdfunding 5 ton ophalen om de bouw van een flat in hun wijk te voorkomen. Het geld is nodig om de begroting voor het opknappen van andere delen van de wijk sluitend te krijgen.

Op een klein stukje natuur, verscholen tussen Gooimeerdijk en een buurtbosje, wil de gemeente Almere een flat van acht verdiepingen bouwen. Veel hoger en massiever dan andere bebouwing in de buurt en precies op een plaats waar de begroeiing vanuit de polder bijna tot de kruin van de dijk doorloopt. Het is een natuurcorridor. De noodzaak zou zijn dat bewoners van de belendende wijk De Wierden hier hun wooncarrière kunnen voortzetten, maar die onderbouwing werd door de Raad van State gekraakt. Dat is niet verrassend. Van meet af aan was duidelijk dat het de plannenmakers hier niet ging om het verbeteren van de wijk, maar louter om het geldelijk gewin. Nu de gemeente is teruggefloten wordt in de raad opnieuw over de plannen gesproken.

Geen meerderheid meer
Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen werd met een zeer krappe raadsmeerderheid besloten voor bouw op de bijzondere plek. Na de verkiezingen zou voor het voorstel geen meerderheid meer zijn en zouden de plannen waarschijnlijk zijn afgewezen. Leefbaar Almere, dat destijds tegen de plannen stemde, is nu collegepartij, maar zet nog steeds vraagtekens bij de bouw. De andere collegepartijen dwingen Leefbaar er nu toe om zelf met oplossingen te komen om het ontstane exploitatietekort van 500.000 euro te dekken. Geen van de andere collegepartijen is bereid een duit in het zakje te doen. Ofschoon het op het gemeentebudget niet eens zo’n heel groot bedrag is, maakt de krapte van de begrotingen het een nagenoeg onhaalbare zaak. De bewoners hopen met hun actie een bijdrage te leveren aan het sluitend maken van de exploitatie.

Manifestatie
Op zaterdag 31 januari zijn politici uitgenodigd met bewoners in gesprek te gaan over de actie. De manifestatie vindt plaats na afronding van de maandelijkse wijkwerkochtend. Verenigd in de EZH (Experiment Zelfbeheer Hoekwierde) onderhouden tientallen buurtbewoners uit De Wierden en De Velden het groen in hun buurt volledig zelfstandig. De EZH wordt niet alleen in Almere, maar ook in de rest van Nederland aangehaald als een van de succesvolste voorbeelden van actieve bewonersparticipatie.

Klik hier voor meer informatie over de crowdfundingcampagne.